Анкета - Тим за самовредновање - РОДИТЕЉИ / 3.1. ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА – КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА, Показатељ: 3.1.2. Квалитет знања 4.1. ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА – БРИГА О УЧЕНИЦИМА