Анкета - Тим за самовредновање - НАСТАВНИЦИ/ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА – УЧЕЊЕ - комбиновани модел наставе