Анкета на Општина Аеродром за задоволство од локална самоуправа.