Регистрација за присуство на вонредната седница на советот на Општина Аеродром за ден 12.10.2018 (петок).